Mediation

Mediation kan plaatsvinden op allerlei gebieden van het familierecht, zoals bij een echtscheiding, een beëindiging van samenleving, het vaststellen of wijzigingen van alimentatie en/of omgangsregeling.

Als u het beiden eens bent over de te maken afspraken of wil proberen in onderling overleg tot elkaar te komen, kan er een eerste mediationgesprek worden ingepland. Met respect voor uw beider belangen en met oog op de toekomst van u beiden, zal ik u vervolgens zorgzaam en vakkundig begeleiden om tot afspraken te komen.

Tijdens de gesprekken worden alle aspecten van hetgeen geregeld moet worden besproken. Bij een echtscheiding kunt u hierbij denken aan het maken van een ouderschapsplan, de afspraken over de woning, partneralimentatie en kinderalimentatie, de financiële afwikkeling, pensioenen enzovoorts. Stap voor stap werk ik met u samen naar een regeling waarin alle onderwerpen worden meegenomen. Daarbij zal ik u ook informeren over de juridische haken en ogen.

IMG_3119 (2)

In de mediation zal er ook ruimte zijn om de emotionele aspecten te bespreken. Als er kinderen bij betrokken zijn, zal ik met u bespreken wat de beste aanpak voor hen is. De belangen van de kinderen zijn een belangrijk onderdeel van het proces en zullen altijd worden meegenomen.

Uw afspraken worden door mij uiteindelijk vastgelegd in een convenant. De afspraken met betrekking tot de kinderen zullen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Het doel hierbij is een lange termijnoplossing waar u beiden achter staat. Dit zorgt uiteindelijk voor minder discussie over de uitvoering van de afspraken. Ten slotte kunnen de gemaakte afspraken door mij worden ingediend bij de rechtbank.

Mediation of rechtszaak?

Over het algemeen verloopt een mediation prettiger, sneller en brengt minder kosten met zich mee dan een procedure waarbij partijen ieder een eigen advocaat hebben, zowel op de korte als op de langere termijn.

Second opinion

Door mijn ruime ervaring als advocaat-mediator word ik daarnaast regelmatig gevraagd om als advocaat op de achtergrond mensen te begeleiden bij een elders lopende mediation.

Contact

In de praktijk komen veel mensen in aanmerking voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, waarbij de eigen bijdrage voor de gehele mediation vaak slechts 53 euro per persoon bedraagt. Tijdens het eerste gesprek zal ik voor u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.