Ons kantoor gaat aan het begin van een zaak altijd na of u in aanmerking komt voor de gefinancierde rechtsbijstand. Als hier sprake van is dan is betaalt u alleen de eigen bijdrage.

Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt en zo ja, wat de hoogte van de eigen bijdrage is.

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan wordt er in een mediation een uurtarief van € 90,- ( exclusief 21% BTW ) per persoon gehanteerd. In andere zaken zal aan het begin  een afspraak met u worden gemaakt over het uurtarief. Het afspreken van een betalingsregeling hoort ook tot de mogelijkheden.