” Advocatenkantoor Wesdorp behandelt alle vormen van Personen- en familierecht.”

Personen- en familierecht

Tot het Personen- en familierecht behoort alles wat geregeld wordt in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit omvat onder meer echtscheidingen en de daarmee samenhangende conflicten. Voorbeelden hiervan zijn: de uitleg van huwelijksvoorwaarden, de verdeling van het vermogen, vaststelling van een omgangsregeling, wijziging van hoogte en duur van alimentatie. Ook vallen onder het familierecht kwesties als adoptie, de ontkenning van het vaderschap en kinderbeschermingsmaatregelen.

Advocatenkantoor Wesdorp heeft ruime ervaring met het begeleiden en ondersteunen van cliënten in deze kwesties. Bovendien is het mogelijk dat wij voor u een alimentatieberekening maken, een second opinion geven of u begeleiden bij een boedelverdeling.

Veel voorkomende situaties binnen dit rechtsgebied zijn:

  • Echtscheiding
  • Huwelijksvoorwaarden
  • Verdeling van vermogen
  • Vaststelling van een omgangsregeling
  • Wijzigen van duur en hoogte van alimentatie
  • Adoptie
  • Voogdij
  • Ontkenning van vaderschap
  • Kinderbeschermingsmaatregelen

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd, neem dan contact op.

Neem direct contact op